Katalog produktů

Doporučujeme k testu objednat zdarma i odběrovou soupravu. Nemůžete-li si nechat soupravu zaslat, k odběru vzorků DNA postačí věci dostupné v domácnosti, jak je popsáno v našem návodu. Pokud si nejste jisti, který test objednat nebo máte zájem test příbuzenství volejte na telefon 607 670 011 nebo 222 365 730. Objednávku můžete poslat i e-mailem na adresu genart@email.cz

Test otcovství

Kód: IDX01PAT
Domnělý otec a dítě
Test otcovství ze vzorků DNA domnělého otce a dítěte. Vzorky odeberete sami podle návodu a zašlete poštou. Doporučujeme použití naší odběrové soupravy. Provedení testu trvá 4 kalendářní dny, za expresní příplatek 24 hodin. Přesnost běžného testu je u potvrzení otcovství 99,99%. Spolehlivost vyloučení otcovství je vždy 100%. Výsledky testu si můžete vyzvednout na webových stránkách po zadání Vašeho uživatelského jména a hesla. Pokud uvedete svůj e‑mail, zašleme Vám výsledky jako přiložený soubor. Zprávu lze doručit rovněž běžnou poštou.
Cena3 750,00 Kč

Vysoce přesný test otcovství

Kód: IDX11PAT
Podrobná analýza
Vysoce přesná varianta testu otcovství ze vzorků DNA domnělého otce a dítěte. Nadstandardní přesnosti (>99,99999%) je dosaženo analýzou dalších úseků DNA. Tento test dokáže omezit vliv případných mutací ve vyšetřovaných úsecích DNA.
Cena4 950,00 Kč

Odběrová souprava

Kód: IDP06KIT
Odběrová souprava
Zašleme vám soupravu pro odběr vzorků DNA až pro 3 osob. Souprava obsahuje stěrky pro odběr buněk ze sliznice z vnitřní strany tváří, označené obálky pro vzorky, podrobný návod jak provést odběr, formulář pro vyplnění doplňujících údajů a obálku pro odeslání. Odběrovou soupravu lze objednat i samostatně a její zaslání je zdarma. Soupravu můžeme zaslat také poste restante, k uložení na poště, kde si ji vyzvednete. Stačí místo doručovací adresy zadat Vaše jméno a PSČ pošty. Pokud potřebujete odběrový materiál pro více osob nebo chcete soupravu rozdělit a zaslat na dvě různá místa, napište požadavek do poznámky k objednávce před jejím odesláním.
Cena0,00 Kč

Test rodičovství

Kód: IDX02PAT
Domnělý otec, matka a dítě
Test rodičovství je obdobou testu otcovství. Kromě vzorku domnělého otce a dítěte se zpracovává i vzorek matky. Ten neslouží k potvrzení biologického mateřství, ale významnému zpřesnění testu otcovství (typicky na 99,9999%). Proto, pokud je to možné, doporučujeme zvolit tuto variantu testu. Vzorky odeberete sami podle návodu a zašlete poštou. Provedení testu trvá 4 kalendářní dny, za expresní příplatek 24 hodin. Závěrem testu je buď potvrzení otcovství nebo vyloučení biologického otcovství.
Cena4 950,00 Kč

Další dítě

Kód: IDP04ADC
Děti
Přidání dalšího dítěte k objednanému testu otcovství, rodičovství, sourozenectví nebo příbuzenství. Tento produkt můžete vybrat i samostatně, pokud jste si již dříve u nás nechali provést některý z jmenovaných testů a požádali jste o dočasné uchování výsledků v databázi.
Cena1 600,00 Kč

Zlevněný test otcovství

Kód: IDX03PAT
Domnělý otec a dítě
Zlevněný test otcovství je stejně přesný jako standardní test otcovství. Přesnost potvrzení otcovství je obvykle 99,99% a nabízíme i přesnější variantu tohoto testu (viz další produkt níže). Tento test se liší od nezlevněného testu otcovství dvojnásobně delší dobou zpracování (6 pracovních dnů), výsledek testu obsahuje stručnější laboratorní zprávu a nelze ho zaslat na dobírku, výsledky posíláme v příloze e‑mailu. Vzorky DNA otce a dítěte odeberete sami podle návodu. Odběrovou soupravu Vám zašleme zdarma.
Cena3 200,00 Kč

Vysoce přesný test otcovství (zlevněný)

Kód: IDX13PAT
Podrobná analýza
Vysoce přesná varianta zlevněného testu otcovství ze vzorků DNA domnělého otce a dítěte. Nadstandardní přesnosti (>99,99999%) je dosaženo analýzou dalších úseků DNA. Test dokáže omezit vliv případných mutací ve vyšetřovaných úsecích DNA.
Cena4 400,00 Kč

Nestandardní vzorek

Kód: IDP08NON
Nedopalek
Příplatek za zpracování jiných vzorků než stěrů z úst. Cena je za jednu osobu. K testu DNA lze použít zubní kartáček, posmrkané kapesníky, žvýkačky, cigaretové nedopalky, vytržené vlasy i s kořínky (ustřižené vlasy nelze použít), krev, sperma, ušní maz, zubní nit, holítko, šupinky kůže (např. v odličovacím tampónu, z elektrického holicího strojku) nebo nehty. Úspěšnost izolace DNA z nestandardních vzorků není stoprocentní, záleží na druhu vzorku, jeho stáří a prostředí ve kterém byl skladován.
Cena2 000,00 Kč

Expresní zpracování

Kód: IDP07EXP
Stopky
Příplatek za expresní zpracování testu otcovství nebo testu rodičovství. Výsledek je známý za 24 hodin od doručení vzorků DNA. Standardní test trvá 4 dny.
Cena2 000,00 Kč

Další domnělý otec

Kód: IDP05ADF
Alternativní otec
Připojení dalšího domnělého otce k objednanému testu otcovství nebo rodičovství. Tento produkt můžete vybrat i samostatně, pokud jste si již dříve u nás nechali provést test otcovství nebo rodičovství a požádli jste o dočasné uložení výsledků v databázi.
Cena1 600,00 Kč

Test sourozenectví se společnou matkou

Kód: IDX09SIB
Sourozenci
Test sourozenectví ze vzorků DNA dvou dětí a jejich matky. Vzorky odeberete sami podle návodu a zašlete poštou. Provedení testu trvá 6 pracovních dnů. Závěrem testu je zjištění zda děti mají společného otce. Můžete zvolit zvýšení přesnosti testu, analyzujeme pak dvojnásobný počet genetických znaků než je běžné. Výsledky testu si můžete vyzvednout na těchto webových stránkách po zadání Vašeho uživatelského jména a hesla. Pokud uvedete svůj e-mail, zašleme Vám výsledky jako přiložený soubor. Zprávu lze doručit rovněž běžnou poštou.
Cena5 350,00 Kč

Test sourozenectví bez společné matky

Kód: IDX10SIB
Sourozenci
Test sourozenectví ze vzorků DNA dvou dětí s různými matkami. Vzorky odeberete sami podle návodu a zašlete poštou. Provedení testu trvá 6 pracovních dnů. Závěrem testu je zjištění zda děti mají společného otce. Tento test provádíme vždy ve velmi vysoké přesnosti. K testům sourozenectví lze přidat zpracování vzorku dalšího dítěte, viz produkt "Další dítě - IDX04ADC". Nebo můžete tento požadavek napsat do poznámky k objednávce před jejím odesláním.
Cena6 550,00 Kč

Test příbuzenství

Kód: IDX14KIN
Prarodiče a vnoučata
Cena testu příbuzenství zahrnuje zpracování vzorků až tří osob. Například dědeček, babička, vnouče nebo strýc, dítě a jeho matka. Lze jej provést ve verzi s dvěma osobami, vzorek třetí blízce příbuzné osoby však test DNA zpřesní. Výsledek zašleme v příloze e‑mailu nebo/a poštou do 6‑ti pracovních dnů od doručení vzorků do laboratoře.
Cena6 550,00 Kč

Další osoba

Kód: IDP15ADP
Strýc, bratr, děda
Přidání dalšího osoby k objednanému testu sourozenectví nebo příbuzenství. Tento produkt můžete vybrat i samostatně, pokud jste si již dříve u nás nechali provést některý z jmenovaných testů a požádali jste o dočasné uchování výsledků v databázi.
Cena1 600,00 Kč

Test mateřství

Kód: IDX12MAT
Matka a dítě
Test mateřství ze vzorků DNA matky a dítěte. Provádí se obdobně jako test otcovství. Trvání testu je 4 kalendářní dny. Závěrem testu je buď potvrzení nebo vyloučení biologického mateřství. Výsledky testu si můžete vyzvednout na těchto webových stránkách po zadání vašeho uživatelského jména a hesla. Pokud uvedete svůj e mail, zašleme Vám na výsledky jako přiložený soubor. Zprávu lze doručit rovněž běžnou poštou.
Cena2 900,00 Kč

Ověření totožnosti

Kód: IDP17IDE
Domnělý otec a dítě
Příplatek k testu rodičovství nebo k testu otcovství ve velmi vysoké přesnosti. Odběr vzorků je nutné provést v laboratoři. Výsledná zpráva obsahuje prohlášení pracovníka o původu vzorků, na místě pořízené fotografie a údaje z předložených dokladů (občanský průkaz, rodný list, cestovní pas, průkaz o povolení k trvalému pobytu apod.).
Cena750,00 Kč

Vysoká přesnost testu

Kód: IDP16ACC
Podrobná analýza
Přesnost běžných testů je typicky 99,99%. Může se lišit významně případ od případu v závislosti na tom, jaké konkrétní formy zjišťovaných znaků se u testovaných osob vyskytují. Další negativní náhodný vliv na přesnost představují mutace. Přesnost DNA testů otcovství je možné zvýšit použitím vzorku matky dítěte (typicky na 99,9999%). Není-li to možné, lze analyzovat větší počet znaků (přesnost >99,99999%). Druhý zmíněný postup je vhodný i pro zpřesnění testu mateřství nebo testu sourozenectví se společnou matkou. Jedná se o příplatek k současně nebo dříve objednanému testu.
Cena1 200,00 Kč